Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

Con el fin de estimular la participación de investigadores iberoamericanos en otros programas multilaterales de investigación en innovación en acuicultura y en otros aspectos relacionados se han establecido canales de colaboración con otras redes de relacionadas con acuicultura y alimentación. En particular se han establecido colaboraciones con la Red INMUNOGENOM, la Red RISEGAL y la Red IBERPHENOL.

 

Coordinador/a

Jesús Simal Gándara

988 387 0000 | jsimal@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

Están aliñados coa rede CYTED de cooperación iberoamericana Aqua- Cibus “Fortalecendo a acuicultura en Iberoamérica: calidade e seguridade, competitividade e sustentabilidade”:

 • Optimizar os sistemas de produción.
 • Procurar o benestar animal co desenvolvemento de alternativas nutricionais e redución de antimicrobianos.
 • Aumentar a produción sen danar ou alterar o medio ambiente.
 • Obter  produtos de calidade.

 

Resultados

Para contribuír á mellora da percepción social da acuicultura, da divulgación da investigación neste ámbito e conseguir unha transferencia efectiva de coñecementos e de novas tecnoloxías organizaranse diferentes materiais didácticos e actividades formativas.

 

Participantes

 • Juan Carlos Mejuto Fernández.
 • Gonzalo Astray Dopazo.
 • Miguel Ángel Prieto Lage.
 • Antón Soria López.
 • Antía González Pereira.
 • Paula García Oliveira.
 • María Carpena Rodríguez.
 • María Fraga Corral.
 • Paz Otero Fuertes.