Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

A principais liñas de traballo deste grupo de investigación “Docencia aberta_OpenTeaching” son a investigación e publicacións en torno ás coordinacións académicas online e os procesos de aprendizaxe virtual, a participación en congresos de formación docente, así como a impartición e organización de actividades sobre virtualización de títulos universitarios.

 

Coordinador/a

Xosé María Mahou Lago

986 802 031 | xmahou@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

 • Formalizar un espazo de reflexión sobre a docencia online universitaria, consolidando unha liña de investigación sobre esta materia.
 • Contribuír á mellora continua do proceso de ensinanza-aprendizaxe tanto do Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional como do Grao en Dirección e Xestión Pública.

 

Resultados

 • Publicacións:
  • “Los másteres online en el sistema universitario español: dimensiones características propias” (2016);
  • “Estudio exploratorio sobre el grado de presencialidad/distancia de los másteres on-line de la universidad pública presencial española” (2016);
  • “Educación online en un programa oficial de postgrado: Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional” (2018);
  • “Qué entienden las Universidades públicas españolas por enseñanza no presencial: aproximación al estudio los Másteres online.” (2019);
  • “Coordinaciones académicas de másteres universitarios online. Una aproximación a sus funciones”, (2020);
  • “Master’s degrees in the Spanish university system: assessing the virtualization of online courses” (2020)
 • Participación en congresos. Edutec (2016); Cindu (2017); Congreso on line de Dirección Pública Profesional (2019); Redes-Innovaestic (2020)
 • Actividades.
  • Coordinación do grupo de traballo sobre docencia e e-innovación” (AECPA, 2017);
  • Participación nas I Xornadas Campus Terra sobre Docencia Universitaria Non presencial (USC. 2017);
  • Deseño e posta en marcha do Grao Virtual en Dirección e Xestión Pública (curso 2020-21);
  • Organización do Curso Formación do profesorado universitario no Grao Virtual en Dirección e Xestión Pública

 

Participantes

 • Sonia Álvarez López.
 • Óscar Briones Gamarra.
 • Celso Cancela Outeda.
 • Héctor Carlos Castro Rey.
 • Constantino Cordal Rodríguez.
 • Ana Isabel Dopico Parada.
 • Antón Lois Fernández Álvarez.
 • Pedro Froilán Figueroa Dorrego.
 • Adela García-Pintos Escuder.
 • Álvaro Xosé López Mira.
 • Mónica López Viso.
 • Fernando Martínez Arribas.
 • Rosa María Ricoy Casas.
 • Soraya Rodríguez Losada.
 • Argimiro Rojo Salgado.
 • Enrique José Varela Álvarez.
 • Juan José Vidal Puga.