Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

O GID de Economía Pública e Sistema Fiscal constitúe un foro para a reflexión, coordinación e avaliación dos contidos, metodoloxías de ensino e sistemas de avaliación, así como de preparación de materiais docentes de uso compartido nas titulacións de Grao.

 

 

Obxectivos

 • Coordinación de programas, definición e homoxeneización de metodoloxías docentes.
 • Analizar as modificacións lexislativas en materia de fiscalidade, condicionantes para a súa aplicación e consecuencias. Unificar criterios.
 • Elaborar materiais docentes teóricos e prácticos comúns organizados en secuencias de aprendizaxe, para a súa distribución ó estudantado.
 • Contrastar e avaliar novas experiencias docentes.

 

Resultados

 • Materias totalmente coordinadas nas diversas titulacións.
 • Unificación de criterios interpretativos da lexislación para a docencia teórica e práctica.
 • Materiais docentes comúns actualizados e dispoñibles gratuitamente para o estudantado.
 • Unificación de metodoloxía docente e criterios de avaliación.
 • Seminarios formativos de actualización e avaliación de experiencias para o profesorado.
 • Cursos de Formación e de Extensión Universitaria.
 • Elevado grado de satisfacción do estudantado coa metodoloxía desenvolvida.

Participantes

 • Olga Alonso Villar.
 • Alberto Gago Rodríguez.
 • Xosé Manuel González Martínez.
 • Carlos Gradín Lago.
 • Xavier Labandeira Villot.
 • Santiago Lago Peñas.
 • Fidel Picos Sánchez.
 • Coral del Río Otero.
 • Miguel Rodríguez Méndez.
 • Alberto Vaquero García.