Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

 • Perspectiva de xénero
 • Inserir a contorna na formación do alumnado
 • Profesionalización – Recursos virtuais e novas tecnoloxías na docencia
 • Aprendizaxe activo, participativo e colaborativo

 

Coordinador/a

María Dolores Dapía Conde

988 387 126 | ddapia@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

 • Desevolver competencias transversais integrando metodoloxías e recursos docentes innovadores, conscientes de que ditas competencias deben introducirse de forma coordinada e transversal en todas as materias, e non como un contido específico.

Resultados

 • Traballo por proxectos con organizacións alleas á Universidade
 • Diversas publicacións de divulgación e difusión do coñecemento
 • Adaptación de actividades ás contornas virtuais
 • Emprego de recursos virtuais e novas tecnoloxías na docencia
 • Deseño de proxectos de intervención dende a perspectiva de xénero
 • Experiencias de aprendizaxe colaborativo

Participantes

 • Fátima Braña Rey.
 • Millán Brea Castro.
 • José María Failde Garrido.
 • Mª Reyes Fernández González.
 • Manuel Isorna Folgar.
 • Raquel Oreiro Rey.
 • Esther Pérez Fernández.
 • Paula Rodríguez Rivera.
 • Ana María Ulla Miguel.