Grupo de Innovación Docente

Descrición

A educación científica e a educación para a sustentabilidade, tendo en conta a perspectiva de xénero, son os principais campos de traballo do grupo. As persoas integrantes traballan en innovación docente e formación do profesorado dende hai moitos anos, colaborando con universidades de diferentes países e institucións como a FECYT, a Consellería de Educación da Xunta de Galicia e o Consello da Cultura Galega.

 

Coordinador/a

Uxío Pérez Rodríguez

986 801 737| uxio.perez@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

 • Crear sinerxías entre a educación científica, a educación para a sustentabilidade, e as ciencias do mar.
 • Contribuír á formación inicial e permanente do profesorado de todos os niveis educativos nos campos obxecto do interese do grupo.
 • Organizar actividades formativas, de divulgación e de investigación/innovación na Universidade de Vigo en colaboración con diferentes institucións.
 • Sensibilizar e formar ao profesorado, en formación inicial e permanente, en introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación.
 • Colaborar no desenvolvemento do Campus CREA en liña cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030.

 

Resultados

 • Concesión de diversos proxectos de innovación educativa competitivos.
 • Publicación de artigos e capítulos de libro de impacto internacional relacionados coa innovación educativa.
 • Elaboración de materiais didácticos.
 • Organización e participación en numerosas actividades formativas (ciclos de conferencias, cursos de extensión universitaria, xornadas…).
 • Participación en congresos de innovación docente.

 

Participantes

 • María Eulalia Agrelo Costas.
 • Francisco Javier Álvarez Lires.
 • Tamara Amorín de Abreu.
 • María Aranguren Gassis.
 • Rocío Araújo Álvarez.
 • Azucena Arias Correa.
 • Antonia Blanco Pesqueira.
 • Emilio Fernández Suárez.
 • María Asunción Lorenzo Rial.
 • Sandra Martínez García.
 • Gonzalo Méndez Martínez.
 • Beatriz Mouriño Carballido.
 • Celia Olabarría Uzquiano.
 • J. Francisco Serrallé Marzoa.
 • Cristina Sobrino García.
 • Eva María Teira González.
 • M. Mercedes Varela Losada.