Grupo de Innovación docente

 

Descrición

Tanto a innovación e o desenvolvemento sustentable como a transformación da sociedade convertéronse en eixos determinantes na formación do profesorado; isto implica a imprescindible responsabilidade da Educación coas necesidades sociais. Este grupo vencella o seu traballo coa cultura de paz e a educación transformadora, onde o estudante, o profesorado e o contexto social próximo convértense en axentes de cambio no mundo, trascendendo as competencias para reflexionar críticamente e transforma ás persoas e á sociedade.

 

Coordinador/a

Miguel Cuevas Alonso

986 812 377 | miguel.cuevas@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

 • Fomentar o compromiso co papel educativo dentro da sociedade desde unha perspectiva comunicativa que teña en conta a convivencia educadores-educandos.
 • Promocionar a sostenibilidade social.
 • Impulsar os principios da aprendizaxe dialóxica: diálogo igualitario, intelixencia cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de sentido, solidaridade e igualdade de diferenzas.
 • Elaborar contidos innoadoras para o desenvolvemento das competencias lingüísticas, tanto das linguas oficiais como daquelas vehiculares no ámbito científico.
 • Adquirir as competencias e ferramentas para a integración entre acción social e educación.

 

Resultados

 • Ana Acuña Trabazo [2020] co-coordina a exposición Galicia, de nós a nós, organizada pola Xunta de Galicia e enmarcada na programación cultural Xacobeo’21 coa participación da Deputación de Ourense. – Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Universidade : Fundación Cidade da Cultura de Galicia.
 • Sara Torres Outón: “Cine y perspectiva de género”, en Marking of: cuadernos de cine y televisión, año 2020, nº 151 pp. 13-18.
 • Vázquez Figueiredo: Obradoiro Estratexias prácticas para responder ás necesidades específicas dos/as fillos/as de proxenitores separados, dende a detección ata a intervención, financiado por el Vicerrectorado de extensión Universitaria (campus de Ourense,19, 20, 21, y 22 de octubre 2020)
 • Novo, M., Gancedo, Y., Vázquez, M. J., Marcos, V., y Fariña, F. (2020). Relationship between class participation and well-being university students and the effect of COVID-19. En EDULEARN20 Proceedings (pp. 2783-2791). Valencia, España: IATED Academy.
 • Seijo, D. Fariña, F., Novo, M., Vázquez, Mª J, y Arce, R. (Coords.) (2020). Documento Base para la Elaboración de Buenas Prácticas de Actuación con los Hijos/as Victimas de Violencia de Género. Santiago de Compostela: Tórculo.
 • Míguez-Álvarez, C.; B. Crespo, E. Arce, M. Cuevas & A. Regueiro [2020]. “Blending learning as an approach in teaching sustainability”, Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2020.1734623

 

Participantes

 • Ana Acuña Trabazo.
 • Aquilino S. Alonso Núñez.
 • Mª Cristina Caruncho Michinel.
 • Xosé Henrique Costas González.
 • Francisca Fariña Rivera.
 • Yolanda Fernández Pena.
 • María Dolores González Álvarez.
 • Ana María Iglesias Álvarez.
 • Xesús Adolfo Laxe Picos.
 • Luis Lugo Latas.
 • Sabela Melchor Couto.
 • Carla María Míguez Álvarez.
 • Javier Pérez Guerra.
 • Mª Rosa Pérez Rodríguez.
 • María Esperanza Rama Martínez.
 • Laura Redondo Gutiérrez.
 • Rosalía Rodríguez Vázquez.
 • Mª Regina Rodríguez Vega.
 • Elena C. Seoane Posse.
 • Joaquín Sueiro Justel.
 • David Tizón Couto.
 • Sara María Torres Outón.
 • Mª José Vázquez Figueirido.