Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

A idea principal deste grupo de innovación docente é promover unha aprendizaxe activa e centrada no alumno, que lle resulte motivador e que, ademais, permita unha evolución personalizada dentro da área de Enxeñería Química. En definitiva, búscase promover a participación activa do alumno buscando un aumento do interese polas materias implicadas, mellorando a aprendizaxe e a comprensión de conceptos básicos.

 

Coordinador/a

Begoña González de Prado

986 812 292 | bgp@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

 • Introducir o aprendizaje activo en materias de Inxeniería Química en distintas titulacións.
 • Mellora da aprendizaxe en materias de Enxeñería Química.
 • Traballo colaborativo entre estudantes e entre profesor/alumno.
 • Creación de material docente para a súa utilización en diversas titulacións.
 • Difusión das tarefas docentes realizadas.

 

Resultados

 • Participación e coordinación de Proxectos de Aprendizaxe- Servizo ( ApS) ApS. Formación multidisciplinar para colectivos en riscos de exclusión social ou con discapacidades psíquicas ou físicas en colaboración con ACCEM, ou DOWN VIGO. ApS Camiño verde: Medio ambiente, actividade física e sotibilidade, en colaboración coa facultade de Educación física e do deporte de Pontevedra. ApS na Educación Infantil e Primaria.
 • Desenvolvemento de material de innovación docente: creación de distintos materiais multimedia (vídeos explicativos), así como cuestionarios para repasar conceptos xunto coa creación de material docente de utilización en liña.
 • Participación no programa English Friendly.
 • Participación en Congresos e Xornadas.
 • Actividades de divulgación.

 

Participantes

 • Ángeles Domínguez Santiago.
 • Olalla González Sas.
 • Ana María Rodríguez Rodríguez.