Grupo de Innovación docente

Ámbito: cienciasCódigo: xx

 

Descrición

Análise das necesidades cognitivas nos estudantes. Creación e/ou compilación de materiais didácticos. Talleres para estimular o desenvolvemento de habilidades en Química Analítica. Organización de visitas a laboratorios analíticos. Demostracións didácticas no laboratorio. Publicacións en revistas e congresos docentes.

 

Coordinador/a

María Isela Lavilla Beltrán

986 812 291 | isela@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

  • Introducir melloras na calidade educativa en Química Analítica a través de novas estratexias, propostas e achegas para a solución de situacións prácticas problemáticas nos procesos de ensino-aprendizaxe.

Resultados

  • Celebración do “taller para o desenvolvemento de habilidades de cálculo en Química Analítica” (cursos 2019-2020 e 2020-2021) e creación dos materiais utilizados.
  • Publicación en Proceedings of EDULEARN20 Conference ( ISBN: 978-84-09-17979-4).
  • Creación de vídeos de laboratorio para a docencia (curso 2020-2021).

Participantes

  • Inmaculada de la Calle
  • Francisco Javier Pena
  • Vanesa Romero
  • Carlos Bendicho