Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

O grupo de investigación GTEyE , desenrola instalacións e actividades prácticas (manipulativas) a través das cales o alumnado de títulos de enxeñaría pode comprender mellor os conceptos teóricos explicados na aula e á vez acercarse á tecnoloxía empregada nas instalacións reais.

 

Coordinador/a

David Patiño Vilas

986 812 604 | patinho@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

 • Desenvolvemento e construción de instalacións para investigación en enxeñaría que poidan ser empregadas de xeito doado polo alumnado para adquirir coñecementos avanzados.
 • Difundir as experiencias docentes aplicadas nas aulas de enxeñaría asistindo a congresos e publicando artigos en revistas especializadas.
 • Potenciar a participación do profesorado do grupo en actividades de innovación e investigación educativa.
 • Difusión das actividades docente e investigadora da Universidade (e centros) entre o alumnado potencial (estudantes de institutos).

 

Resultados

 • Múltiples prácticas manipulativas empregándose en materias de enxeñería (nivel grao e máster).
 • Oferta de obradoiros técnicos na aula aberta á tecnociencia da Escola de Minas e Enerxía.

 

Participantes

 • María Elena Arce Fariña.
 • Pablo Eguía Oller.
 • Enrique Granada Álvarez.
 • Ana Larrañaga Janeiro.
 • Carla María Míguez Álvarez.
 • José Luis Míguez Tabarés.
 • Jacobo Porteiro Fresco.
 • Raquel Pérez Orozco.