Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

Este grupo de innovación docente, busca a adaptación á docencia dás ferramentas de xestión de proxectos baseados en Scrum co fin de mellorar non só a aprendizaxe dos conceptos fundamentais asociados a unha materia ( grazas a unha maior implicación e responsabilización por parte do alumnado), senón tamén, a calidade dous resultados e a adquisición de competencias transversais tales como: traballo en equipo, autonomía, participación activa, ou toma de responsabilidade.

 

Coordinador/a

Cristina López Bravo

986 813 475 | clbravo@det.uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

Mellorar a formación do estudantado, nos seguintes aspectos:

 • Atraer e reter a atención dos alumnos comprometéndoos coa súa propia formación.
 • Mellorar a adquisición de competencias transversais.
 • Mellorar a avaliación, facilitando ao profesorado a revisión dos proxectos desenvolvidos, e ao mesmo tempo simplificando as tarefas de realimentación ao alumnado

 

Resultados

Definición da metodoloxía de traballo a empregar, coas seguintes características:

 • Emprego de Jira (xestor de proxectos), Confluence (documentación e colaboración en grupo) e BitBucket (repositorio de código e configuración) como ferramentas de traballo.
 • Modificación dos fluxos de traballo habituais nos proxectos baseados en Scrum, de xeito que incorporen a revisión por parte do profesorado antes de dar cada tarefa por pechada.
 • Implantanción efectiva nas materias: “Deseño de Sistemas Integrados”, “Redes Sen Fíos e Mobiles” (Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación), e “Redes sen Fíos e Computación Ubícua” e “Desenvolvemento de aplicacións Móbiles” (Máster en Enxeñaría de Telecomunicación).
 • Primeira avaliación da satisfacción do alumnado, que resultou moi positiva.

 

Participantes

 • Felipe José Gil Castiñeira.
 • Pedro Salvador Rodríguez Hernández.
 • Miguel Rodríguez Pérez.
 • Javier González Castaño.
 • Beatriz Lorenzo Veiga.
 • Pablo Fondo Ferreiro.