Grupo de Innovación Docente

 

 

Descrición

O eixo temático serán os Obxectivos do Desenvolvemento Sostible 2030 nas cidades. Así, por exemplo trataráse de analizar e logo dar solución a cuestións como:

 • Medidas para o mellor estado de conservación dos bens de patrimonio cultural.
 • Como facer un mellor uso e ter unha mellor información sobre os alimentos.
 • Coñecer os dereitos como cidadán e presentar un recurso na Administración Pública.
 • Coñecer as cuestións máis importantes a ter en conta sobre a protección de datos na contorna das cidades.
 • Resolver problemas a través da mediación.
 • Estragos habituais no medio ambiente etc.

 

Coordinador/a

Rosa María Ricoy Casas

986 802 029 | rricoy@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

 • Entender a acción pedagóxica como aprendizaxe, facendo servizo á comunidade, unha práctica transformadora con dimensión política, orientada á formación, á xustiza, á igualdade de oportunidades.
 • Empoderar ás persoas para exercer unha cidadanía activa e responsable e polo tanto axentes de cambio.
 • Contribuir a xerar unha cultura máis cooperativa, interdisciplinaria, crítica.

 

Resultados

 • Se persigue (como xa se fixo na primeira anualidade) a consecución de resultados, a súa medición, análise, etc para publicacións de impacto que permitan visibilizar estas accións. A súa divulgación (participación en congresos, organización de xornadas, publicacións, plataformas como OCW, EDX, COURSERA, CEA) permitirá dar a coñecer estas experiencias a outros docentes da nosa e doutras Universidades, e visibilizará o papel da ensinanza superior. Por ende, terá impacto na mellora de calidade na docencia.

 

Participantes

 • Julia Armesto González.
 • Hermes de Andrade Júnior.
 • Ana Isabel del Valle Couto.
 • Francisca Fariña Rivera.
 • Gonzalo Luis Pedrido Rey.
 • Manuel Pérez Cota.
 • José Santiago Pozo Antonio.
 • Susana Reboreda Morillo.
 • África Rodríguez García.
 • Joaquín Sueiro Justel.
 • Francisco José Torres Pérez.
 • Sara Louredo Casado.