Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

Poñer en contacto e favorecer intercambio de experiencias entre profesorado (e PDI) con inquietude de promover a actitude emprendedora entre o estudantado universitarios con independencia de que estean ou non relacionados con área temáticas docentes de xestión empresarial.

 

Coordinador/a

Maruxa Álvarez Jiménez

986 818 710 | maruxa@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

 • Facilitar o intercambio de experiencias entre o profesorado implicado.
 • Implicar a profesionais e empresariado na transmisión das súas experiencias para facilitar a aprendizaxe das persoas pertencentes ao grupo.
 • Conseguir as ferramentas adecuadas para poder transferir os coñecementos adquiridos ao seu estudantado.
 • Mellorar a empregabilidade e a actitude do alumnado durante a súa traxectoria como estudantes e como plataforma de preparación para o mercado laboral.
 • Xerar un ecosistema propicio para promover actuacións futuras relacionadas co emprendemento universitario.

 

Resultados

 • Organización e impartición de actividades formativas sobre competencias emprendedoras (frecuencia bimestral).
 • Reunións para coñecer e compartir iniciativas sobre emprendemento de interese para o alumnado (frecuencia mensual).

 

Participantes

 • Raquel Arévalo Tomé.
 • Dolores Docampo Diéguez.
 • Concepción Gómez López.
 • Ángeles Pariente Ojea.
 • José María Núñez Ortuño.
 • Mar Rodríguez Domínguez.