Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

Virtualización de materias na docencia universitaria

 

Coordinador/a

Antonio Fernández Álvarez

986 818 602 | antfdez@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

  • Adoptar estratexias didácticas innovadoras que permitan o aumento da motivación do alumnado e a mellora no rendemento académico.
  • Mellorar a calidade da docencia mediante o fomento do emprego das TIC.
  • Intensificar a actividade do profesorado implicado no eido da innovación docente e dar unha maior visibilidade a estas actividades.
  • Promover a cooperación interdisciplinaria e o intercambio de experiencias na comunidade docente da Universidade de Vigo.

 

Resultados

Participantes

  • Lucía Díaz Vilariño.
  • María Carmen Domínguez Rubira.
  • María Araceli González Cespán.