Fundamentos de deseño técnico con Solidworks

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería industrial, enxeñería mecánica, enxeñería automática, enxeñería da organización industrial e enxeñería da navegaciónCódigo: TCS:1047/2
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Transversal

Inicio e fin

12/07/2023 – 28/07/2023

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

6.0 ECTS

Estado

Finalizado

30 prazas

 

Descrición

Orientado ao alumnado Universitario de segundo ciclo e profesionais cuxa dedicación estea encamiñada ao deseño técnico industrial baseado na aplicación de ferramentas CAD de última xeración.

 

Director/a:

Jose Ignacio Armesto Quiroga, Faustino Patiño Barbeito

Teléfono contacto:

986 812244

Email contacto:

armesto@uvigo.gal

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
01/02/2023 – 09/07/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
01/05/2023 – 10/07/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

60 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Escola de Enxeñería Industrial

 

Horario

Luns a Venres de 9:00 a 14:00 horas

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
290 € 261 € 246.5 €

Observacións aos prezos

Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 246.5 € (subir documentación á aplicación no prazo de matrícula)
Instruccións para subir documentación: https://bit.ly/3MDRTb4 

 

Obxectivos

A través deste curso, búscase que o/a asistente:
– Adquira os coñecementos imprescindibles para traballar con SolidWorks.
– Familiarícese coa contorna de traballo.
– Coñeza as ferramentas máis comúns.
– Aprenda a debuxar esbozo.
– Realice modelos en 3 dimensións de pezas simples.
– Saiba como realizar a ensamblaxe básica de conxuntos.
– Deseñe planos básicos de pezas e ensamblaxes.
– Saiba realizar análise FEM de pezas simples.

 

Destinatarios

Orientado ao alumnado Universitario, alumnado de formación profesional e profesionais cuxa dedicación estea encamiñada ao deseño técnico industrial baseado na aplicación de ferramentas CAD 3D de última xeración.

 

Saídas Profesionais

As persoas participantes aprenderán a realizar deseños técnicos industriais mediante a aplicación dunha das ferramentas CAD 3D de última xeración máis utilizadas na industria.

 

Competencias Específicas

CE1 Iniciarse nos principios de deseño avanzado asistido por computador

CE2 Adquirir capacidades técnicas de deseño para o modelado de sólidos

CE3 Adquirir capacidades técnicas de deseño para o modelado de ensamblaxes

CE4 Adquirir capacidades técnicas de deseño para o modelado de chapa

CE5 Adquirir capacidades de documentación e integración da información

CE6 Adquirir capacidades básicas para a realización de simulacións FEM

 

Competencias Transversais

CT1 Resolución de problemas

CT2 Creatividade

CT3 Uso das TIC

CT4 Procura de información

 

Condicións de acceso

Titulados/as universitarios,
Titulados/as de formación profesional,
Alumnos/as universitarios,
Alumnos/as de formación profesional,
Profesionales directamente relacionados con a especialidade que cumpran os requisitos de acceso á universidade.

 

Criterios de selección

A asignación de prazas realizarase por rigorosa orde de solicitude de preinscrición.

 

Materias

id nome caracter créditos
200148 Principios de diseño. Iniciación al diseño avanzado asistido por computador Obligatoria 6.0

 

Avaliación

Para a avaliación dos alumnos terase en conta:
1º Asistencia presencial ás clases (polo menos 75% das sesións)
2º Realización, coa tutela do equipo docente, dos traballos asignados que permitan a posta en práctica e verificación dos coñecementos impartidos no mesmo.

 

Titulación

Diploma de curso de formación universitaria en Fundamentos de Deseño Técnico con SolidWorks