Programación Java

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería informática e de sistemasCódigo: TCS:1048/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Tecnoloxía

Inicio e fin

17/07/2023 – 26/07/2023

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

4.0 ECTS

Estado

Finalizado

30 prazas

 

Descrición

Curso dirixido a alumnos ou profesionais interesados en introducirse na programación con Java, de cara a ampliar o seu currículum ou interesados en traballos fin de grao ou mestrado
con necesidade de programación.

 

Director/a:

Amador Rodríguez Diéguez

Email contacto:

amador@uvigo.es

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
01/03/2023 – 12/07/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
01/03/2023 – 13/07/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

32 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Escola de Enxeñaría Industrial

 

Horario

Todos os días lectivos do 17 ó 26 de xullo 2020, de 16h a 20h.

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
235 € 211.5 € 199.75 €

Observacións aos prezos

Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 199,75€ (subir documentación á aplicación no prazo de matrícula)
Instruccións para subir documentación: https://bit.ly/3MDRTb4

 

Obxectivos

Dominio dos principais recursos da linguaxe de programación Java: programación orientada a obxectos, interface gráfica, redes, entrada/salida, APIs, utilidades, acceso a bases de datos, procesado en paralelo, etc.

 

Destinatarios

Alumnos ou profesionais interesados en introducirse na programación con Java, de cara a ampliar o seu currículum ou interesados en traballos fin de grao ou mestrado con necesidade de programación.

 

Competencias Específicas

 •  Deseño e desenvolvemento de aplicacións na linguaxe de programación Xava
 •  Fundamentos das estruturas de datos máis habituais
 • Implementar algoritmos e usar estruturas de datos relevantes (listas, pilas etc.)/ etc.)
 •  Decidir que estruturas de datos adáptanse a cada problema.
 •  Utilizar con destreza as ferramentas para o desenvolvemento de aplicacións.
 •  Deseño e implementación de modelos de programación orientada a obxectos.

 

Condicións de acceso

O alumno necesita cumprir algunha das seguintes condicións:

1.Titulados/as universitarios.

2.Alumnos/as da universidade.

3.Profesionais directamente relacionados co curso.

 

Criterios de selección

Ter coñecementos moi básicos de programación en calquera linguaxe.

 

Metodoloxía

 1. Programación estructurada
 2. Programación orientada a obxectos
 3. APIs
 4. Gestión de erros
 5. Entrada e saída
 6. Interfaces gráficas
 7. Acceso a bases de datos
 8. Programación multifío
 9. Acceso a Redes

 

Profesorado

 • Amador Rodríguez Dieguez, profesor da Universidade de Vigo
 • Patricia González Pardo, Consellería de Educación. Xunta de Galicia

 

Avaliación

 • Presentación de conceptos con proxector. 
 • Resolución de supostos prácticos con proxector.
 • Resolución de supostos prácticos por parte dos alumnos na aula con asistencia do profesor.
 • Revisión das dificultades que os alumnos atoparon durante o seu tempo de traballo persoal fóra da aula.

Avaliación continua por parte do profesor

 

Titulación

Diploma de curso de formación universitaria en Programación Java