A UVigo estreará en 2022 un título propio en Ciberseguridade Industrial único en Galicia

A dixitalización do tecido produtivo require profesionais capaces de responder ante os novos riscos

A transformación dixital do sector industrial cara unha Industria 4.0 supón numerosas vantaxes e maior flexibilidade pero esta dixitalización das empresas implica tamén a aparición de novos riscos que requiren de profesionais especializados que acheguen a protección adecuada ás compañías e aos procesos produtivos. De feito, o informe Galicia 2030: Proposta de novas titulacións para o SUG sinala o eido da ciberseguridade na contorna industrial como un dos nichos laborais de futuro que requiren dunha formación específica que ata agora non existe na comunidade autónoma. Isto deixará de ser así coa posta en marcha do título propio de Especialista en Ciberseguridade Industrial que acaba de ser aprobado pola Universidade de Vigo. Este curso botará a andar en xaneiro e oferta 30 prazas para unha docencia que será totalmente virtual a través e Campus Remoto, co obxectivo de abrir “o espectro de participantes a toda España e incluso Latinoamérica”, explica José Ignacio Armesto, coordinador do mesmo, xunto co tamén docente Miguel Díaz-Cacho, ambos do Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática.

Ler a nova completa no DUVI