Consulta aquí a oferta de estudos de formación permanente e as súas datas de inscripción e matrícula. Ao superar cada curso, obterás un título propio da Universidade de Vigo en formato electrónico

Guías de axuda

Consulta as guías dos procesos de preinscrición e matrícula nos títulos propios:

 

Guía de preinscrición Guía de matrícula

Proximamente

Diploma de curso de formación universitaria

Comunicación Dixital para a Mobilidade

 

Diploma de curso avanzado de posgrado

Didáctica da ficción e creación literaria

 

 

Diploma de curso de formación universitaria

Dixitalización do Sector Transporte e Loxística

 

 

Diploma de curso de formación universitaria

Infraestrutura de Datos Aplicados ao Transporte

 

Diploma de curso de formación universitaria

Innovación no modelo de negocio da nova mobilidade

 

Diploma de curso de formación universitaria

Transformación Áxil de Organizacións

 

En curso

Diploma de curso de formación universitaria

Ciberoperacións de Intrusión de Sistemas. Nivel básico

 

Diploma de curso de formación universitaria

Ciberoperacións Defensivas. Nivel básico.

 

Diploma de curso de formación universitaria

Comunicación dixital para a mobilidade

 

Diploma de curso de formación universitaria

Dixitalización do sector do transporte e loxística

 

Diploma de curso avanzado de posgrado

Eficiencia Enerxética na Rehabilitación de Edificios

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma de curso de formación universitaria

Infraestructura de datos aplicados ao transporte

 

Diploma de curso de formación universitaria

Inteligencia Artificial con Deep Learning

 

Diploma de curso de formación universitaria

Intelixencia de Ciberameazas. Nivel básico

 

Diploma de curso avanzado de posgrado

Pilates en mat para fisioterapeutas

 

Programas de formación adaptados a la diversidad

Programa universitario para el empleo y la vida autónoma

 

 

Diploma de curso de formación universitaria

Tecnoloxías de dixitalización aplicadas á loxística industrial

 

Diploma de curso de formación universitaria

Transformación áxil de organizacións

 

Anteriores

Diploma de curso de formación universitaria

Advanced Trading

 

Diploma de curso de formación universitaria

Análise avanzada da información (Microsoft EXCEL)

 

 

 

 

Diploma de curso de formación universitaria

Control estatístico de calidade con "R"

 

Diploma de curso de formación universitaria

Curso avanzado de CATIA V5

 

Diploma de curso de formación universitaria

Curso básico de CATIA V5

 

Diploma de curso avanzado de posgrado

Didáctica da ficción e creación literaria

 

Diploma de curso avanzado de posgrado

Eficiencia Enerxética na Rehabilitación de Edificios

 

 

 

Diploma de curso de formación universitaria

Estatística avanzada con "R" para profesionais da saúde

 

Diploma de curso de formación universitaria

Estatística con R para Investigadores

 

Diploma de curso de formación universitaria

Estatística con R para profesionais da saúde

 

 

Diploma de curso de formación universitaria

Fundamentos de deseño técnico con Solidworks

 

 

Diploma de curso de formación universitaria

Implementación práctica dunha aplicación de IIoT

 

Diploma de curso de formación universitaria

Innovación no modelo de negocio da nova mobilidade

 

Diploma de curso de formación universitaria

Introducción á simulación FEM e CFD con Ansys

 

Diploma de curso de formación universitaria

Introdución á bolsa

 

Diploma de curso de formación universitaria

Introdución a SolidWorks para a Industria do Metal

 

Diploma de curso de formación universitaria

Liderado e Xestión de Equipos para a Adaptabilidade e o Benestar

 

Diploma de curso de formación universitaria

Minería de Datos con "R"

 

Diploma de curso de formación universitaria

Negociación colectiva e individual no ámbito laboral

 

Diploma de curso de formación universitaria

O IVE na fiscalidade empresarial. Edición 2023

 

Diploma de curso avanzado de posgrado

Pilates en mat para fisioterapeutas

 

Programas de formación adaptados a la diversidad

Programa universitario para o emprego e a vida autónoma

 

Diploma de curso de formación universitaria

Programación Java

 

Diploma de curso de formación universitaria

Proteccións eléctricas en subestacións