Programa universitario para o emprego e a vida autónoma (1º curso)

Ámbito: InterdisciplinarCódigo: PMDI21

Datas

 25/09/2023 – 07/06/2024

Modalidade

Presencial

Créditos

 60 ECTS

Campus

Vigo e Ourense

15 prazas

 

Descrición

O Programa ten como obxectivo dotar ao estudantado de competencias que melloren a súa autonomía, formación académica e preparación laboral como cidadás activos. As actividades formativas realizaranse no Campus Universitario de Vigo e no Campus Universitario de Ourense en convivencia cotiá coa comunidade universitaria co obxectivo de acadar o enriquecemento que aporta a diversidade. O título desenvólvese en colaboración coas Asociación Down Vigo e Asociación Down Ourense, entidades especializadas na atención a persoas con Síndrome de Down e diversidade intelectual que proporcionan unha resposta á necesidade de familias e persoas con diversidade intelectual.

Estes ensinos están financiado polo “Programa Unidiversidad curso 2023-2024: programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil” da Fundación ONCE e cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

Ligazón do vídeo realizado nun obradoiro da primeira edición do Programa universitario para o emprego e a vida autónoma.

Foto do acto de graduación da segunda edición do Programa universitario para o emprego e a vida autónoma.

O programa consta de 2 cursos, sendo esta convocatoria a correspondente ao 1º curso.

 

Director/a académico

María Isabel Doval Ruíz (mdoval@uvigo.gal)

Contacto

Campus de Vigo: extensión@uvigo.gal, Telf. 986 813626

Campus de Ourense: asc-ou@uvigo.gal, Telf. 986 387089

Período de preinscrición:

01/08/2023 – 11/09/2023

Período de matrícula:

18/09/2023 – 22/09/2023

RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA NO PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA O EMPREGO E A VIDA AUTÓNOMA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2023/2024 (CAMPUS DE VIGO E OURENSE),CORRESPONDENTE AO 1º CURSO

Listaxe definitivo estudantes admitidos e excluidos no ano académico 2023/2024

Acceso á páxina para a inscrición e matrícula no programa

Modalidade

Docencia presencial/virtual

600 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

200 horas

(1) Docencia presencial/virtual
(2) Docencia non presencial

Horario
As clases terán lugar de luns a venres entre as 9.30 e as 14.00 horas (descanso de 30 minutos) de acordo co calendario académico da Universidade de Vigo.

Inauguración: 4 de outubro de 2023 ás 10.00 horas en cada un dos campus

Lugar de impartición
Na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, no caso do Campus Universitario de Vigo

Na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, no caso do Campus Universitario de Ourense

 

Prezos

A matrícula estará subvencionada na súa totalidade.

Obxectivos

 • Proporcionar formación universitaria a mozos e mozas con discapacidade intelectual enfocada a mellorar a súa autonomía, a súa formación académica e a súa preparación laboral.
 • Dotar a estes/as estudantes de habilidades e competencias necesarias para aumentar as súas posibilidades de inclusión social e laboral.
 • Desenvolver experiencias inclusivas e de normalización dentro da Comunidade Universitaria da UVigo.
 • Facilitar unha formación integral e personalizada para que os mozos e mozas con discapacidade intelectual poidan participar como membros de pleno dereito na súa comunidade.
 • Implicar á UVigo na inclusión social de persoas con discapacidade intelectual a través da formación e a mellora da súa empregabilidade.
 • Ofrecer a oportunidade as persoas con discapacidade de continuar co seu ciclo formativo, accedendo a estudos universitarios e aprender da experiencia universitaria na UVigo.

Destinatarios/as

Poderán solicitar a prescrición no programa as persoas con idades comprendidas entre 18 e 29 anos, con discapacidade intelectual recoñecida igual ou superior ao 33 % e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

As persoas solicitantes teñen que acreditar estudos formativos preuniversitarios adecuados para o aproveitamento da formación e deberán poder desprazarse con autonomía ao Campus Universitario. Ademáis deben manisfestar o seu desexo de formarse e ter unha conduta social axustada para garantir unha inclusión adecuada nunha contorna inclusiva como é a universidade.

Criterios de selección

A Comisión Académica do título, tras unha avaliación psicopedagóxica, valorará a idoneidade das persoas solicitantes e decidirá a selección do estudantado participante no programa. Así mesmo, na selección terase en conta un equilibrio entre homes e mulleres, asegurando o acceso igualitario ao programa de homes e mulleres para seguir avanzando no 5 Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS).

Calendario

 • Data de inicio: 25 de setembro de 2023.
 • Inauguración: 4 de outubro de 2023 ás 10.00 horas en cada un dos campus
 • Data de fin: 7 de xuño de 2024.

Programa

Trátase dunha formación interdisciplinar para a mellora da empregabilidade, as competencias sociolaborais e favorecer a inclusión laboral das persoas con discapacidade intelectual. Os profesionais de Down Vigo e Ourense, exercen a docencia directa en determinadas materias en colaboración co equipo docente da Uvigo, e realizan apoios activos dentro da aula, actuando como especialistas en pedagoxía terapéutica.

Materias obrigatorias :

 • Habilidades emocionais
 • Matemáticas
 • Cultura e sociedade
 • Expresión e Comunicación
 • Ciberseguridade e ética
 • Taller de igualdade de xénero
 • Taller de emprego “Carta de presentación e elaboración dun CV”
 • Taller de emprego “Conceptos básicos de nómina”
 • Taller de liderado e de emprendemento
 • Vida saudable e saúde emocional
 • Inglés
 • Práctica Deportiva
 • Prácticas en empresa
 • Traballo fin de curso

Itinerario Optativo A: Formación Laboral en Administración y Gestión (Campus Vigo)

 • Comunicación e atención ao cliente
 • Informática aplicada á xestión da empresa
 • Fundamentos de xestión e administración de empresas
 • Introdución ás finanzas

Itinerario Optativo B: Formación Laboral en Validador Lectura Fácil (Campus Vigo)

 • Accesibilidade cognitiva e dereito á información
 • Lectura fácil: que é e cómo son os textos en lectura fácil: as pautas de redacción e diseño
 • A validación: Funcións dun validador e o equipo de validación. Roles, funcionamento e traballo en equipo
 • Prácticas e exercicios sobre validación

Itinerario Optativo C: Formación laboral en Xestión Turística, do Patrimonio e a Cultura (Campus Ourense)

 • Informática aplicada á xestión turística do patrimonio cultural
 • Emprendemento e fundamentos básicos de empresas turísticas do patrimonio e a cultural
 • O mundo da restauración
 • Turismo termal
 • Arte, patrimonio e paisaxes con arte rupestre
 • Coñecer, difundir e protexer as paisaxes con arte rupestre

Comisión Académica

 • Presidenta: María Isabel Doval Ruiz, directora académica do Programa na edición 2023-24 e vicerreitora de Benestar, Equidade e Diversidade.
 • Secretario: Ricardo Corderí Salgado, xefe da sección de Extensión Universitaria e responsable da Unidade de Atención á Diversidade, Universidade de Vigo.
 • Vogal 1: Henar Quintas, directora de área de Equidade e Diversidade da Universidade de Vigo.
 • Vogal 2: Mar García Señorán, membro da COATEN (Comisión Técnica de Apoio á Discapacidade da Uvigo
 • Vogal 3: Técnico/a de formación da Asociación Down de Vigo, designado/a pola asociación.
 • Vogal 4: Técnico/a de formación da Asociación Down de Ourense, designado/a pola asociación.

Sistema de avaliación

Asistencia polo menos ao 75 % das horas totais e aproveitamento adecuado do curso.

Titulación

A superación da formación dará lugar á obtención dun título propio da Universidade de Vigo: “Formación para o emprego e a vida autónoma”.