Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

No 2016 comezou a actividade de DIXITAIS, Grupo de Innovación Docente da Universidade de Vigo. Neste tempo centrámonos na experimentación coa integración da tecnoloxía na docencia para a mellora da aprendizaxe e da competencia dixital do noso alumnado, pero tamén na investigación sobre distintos aspectos da nosa vida e identidade no mundo dixital.

 

Coordinador/a

Alberto Dafonte Gómez

986 801 691 | albertodafonte@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

 • Identificar, desenvolver e implantar metodoloxías concretas de aprendizaxe participativa que demostren ser especialmente efectivas na formación do alumnado.
 • Desenvolver contidos didácticos innovadores en soportes dixitais que fagan a experiencia formativa máis rica para o alumnado e favorezan a súa implicación na aprendizaxe.
 • Identificar e experimentar con ferramentas de creación de contidos dixitais e participativos que poidan ser susceptibles de uso polo conxunto do profesorado universitario de xeito sinxelo e alcanzable.
 • Poñer a disposición da comunidade universitaria o coñecemento adquirido en metodoloxías, elaboración de contidos e ferramentas para a mellora da actividade docente.

 

Participantes

 • Juan Manuel Corbacho Valencia.
 • Oswaldo García Crespo.
 • Silvia García Mirón.
 • Luís Xabier Martínez Rolán.
 • María Isabel Míguez González.
 • Diana Ramahí García.
 • Emma Torres Romay.
 • Jabier Abuín Penas.