Grupo de Innovación Docente

 

Descrición

GID multidisciplinar (Dereito Administrativo, Dereito Penal, Dereito Procesual, Dereito Internacional Público e Filosofía do Dereito) e interuniversitario (con maioría de membros da Universidade de Vigo e con persoal docente doutor doutras universidades españolas: Alcalá de Henares, Castela-A Mancha, Francisco de Vitoria e Murcia), que pretende axuntar a experiencia de distintas áreas académicas e de distintas Universidades para a creación, no ámbito do Dereito Público, de instrumentos formativos e docentes útiles en contextos de presencialidade, semipresencialidade e docencia non presencial.

Elaboración de metodologías y materiales docentes (en texto o audiovisuales) para la enseñanza del Derecho Administrativo y del Derecho público en titulaciones universitarias.

Elaboración de materiales audiovisuales para la divulgación de contenidos jurídicos (muy especialmente, en el ámbito de los derechos humanos) dirigidos a un público no especializado

 

Coordinador/a

Roberto O. Bustillo Bolado

988 368 819 | rbustillo@uvigo.es

Páxina web

Web do GID

 

Obxectivos

 • Elaborar un repositorio de metodoloxías e materiais docentes accesibles online a profesores de Dereito Administrativo de universidades españolas.
 • Elaborar un repositorio audiovisual (píldoras docentes) de temas de Dereito Público.
 • Elaborar materiais audiovisuais para ensinar e divulgar dereitos humanos a nenos e/ou adolescentes en escolas e institutos.

 

Resultados

Durante 2021 estivemos colaborando coa Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA) na elaboración dun repositorio de metodoloxías docentes e casos prácticos que será operativo antes de finais de ano, a través da web da AEPDA.

Participantes

 • María Antonia Arias Martínez.
 • Susana Álvarez González.
 • Laura Movilla Pateiro.
 • Manuel A. Crespo Pérez.
 • María Dolores Fernández Fustes.
 • Virxilio Rodríguez Vázquez.
 • Natalia Torres Cadavid.
 • Jesús del Olmo Alonso.
 • Pablo Meix Cereceda.
 • Susana de la Sierra Morón.
 • Covadonga Ballesteros Panizo.
 • María Fuensanta Gómez Manresa.
 • Alba Rodríguez Álvarez.