Especialista en Electrónica para compoñentes de automoción

Especialista

Ámbito: Enxeñería industrial, enxeñería mecánica, enxeñería automática, enxeñería da organización industrial e enxeñería da navegaciónCódigo: TCS:1022/2
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Tecnoloxía

Inicio e fin

15/09/2023 – 22/06/2024

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

30.0 ECTS

Estado

En curso

24 prazas

 

Descrición

Na automoción é imparable a incorporación da electrónica tanto nos produtos como nos procesos produtivos. Existe nas empresas deste ámbito a necesidade de reciclaxe e actualización de coñecementos, habilidades e capacidades do persoal que por formación e titulación non traballan no ámbito dos circuítos e sistemas electrónicos.
Neste Título faise unha revisión dos coñecementos e habilidades relacionadas ca selección, especificación e deseño de circuítos electrónicos que se incorporan no automóbil con especial énfase nos dispositivos de Electrónica de Potencia, nos sensores e circuítos de acondicionamento de sinal, nos circuítos e protocolos de comunicación, nos sistemas de adquisición de datos e no uso do microcontroladores para construír centralitas e unidades de control.

 

Director/a:

Jose Fariña Rodriguez

Teléfono contacto:

986812158

Email contacto:

jfarina@uvigo.gal

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

Colaboradores:

BorgWarner Emissions Systems Spain, S.L.

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
01/06/2023 – 04/09/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
17/07/2023 – 11/09/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

270 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición

 

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
1475 € 1327.5 € 1253.75 €

Observacións aos prezos
Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 1253,75 € (enviar no prazo de matrícula documentación acreditativa a prezospublicos@uvigo.gal)

 

Obxectivos

O obxectivo do curso é a especialización en Electrónica Industrial de Enxeñeiros que por
formación teñan escasos coñecementos nesa área de actividade, e que a súa actividade
profesional estea a esixir unha actualización dos mesmos. O nivel de coñecementos
adquiridos polo alumnado permitiralles entender a funcionalidade dos dispositivos e
circuítos que forman un equipo electrónico como compoñente de automoción, así como
participar na especificación de novos circuítos neste ámbito.

 

Destinatarios

PERFIL DE INGRESO

Os destinatarios do Curso son Enxeñeiros non especialistas en Electrónica Industrial que pola súa actividade profesional precisen de coñecementos para entender, manexar ou realizar especificacións de funcionamento de equipos electrónicos. Con esta formación, estes enxeñeiros poderán participar en proxectos ou actividades nos que se incorporen ou utilicen dispositivos ou circuítos electrónicos, mellorando a comprensión do funcionamento e optimizando os resultados.

REQUIRIMENTOS DE ACCESO AO TÍTULO

Para acceder a este título deberá cumprir algunha das seguintes condicións:

 • Posuír o título de Enxeñeiro Mecánico (Grao ou Máster) ou equivalente
 • Ter o título de Grao dalgún dos graos que dan acceso o Máster de Enxeñeiro Industrial que non sexa específico de Electrónica Industrial
 • Ter o título de Enxeñeiro Industrial
 • Ter calquera outra titulación Universitaria que a Comisión Académica considere adecuada

 

Saídas Profesionais

O remate a titulación o alumando terá:

 • Os coñecementos necesarios para entender e aplicar as especificacións dos circuítos e sistemas electrónicos que se incorporan nun automóbil.
 • Coñecementos sobre o funcionamento dos sensores e dos circuítos de acondicionamento de sinal.
 • A capacidade de entender e aplicar as especificacións dos protocolos de comunicación utilizados na automoción.
 • A capacidade para facer e negociar as especificacións funcionais e eléctricas dos equipos de verificación de funcionamento dos compoñentes electrónicos.
 • Coñecemento sobre a estrutura e bloques funcionais que forman as unidades de control (ECUs) dun automóbil.
 • Habilidade para usar programas informáticos de simulación de circuítos e sistemas electrónicos.

 

Competencias Específicas

 • CE1 Coñecer, identificar e saber usar dispositivos electrónicos
 • CE2 Coñecer e saber usar os bloques funcionais de Electrónica
 • CE3 Saber usar ferramentas informáticas de simulacion de circuitos electrónicos
 • CE4 Coñecer, identificar e saber usar dispositivos de electrónica de potencia
 • CE5 Coñecer tecnoloxías de electrónica dixital
 • CE6 Coñecer os fundamentos e aplicacións da electrónica dixital e microcontroladores
 • CE7 Coñecer os fundamentos e aplicacións de sensores no ámbito da automoción
 • CE8 Capacidade para deseñar sistemas electrónicos analóxicos para a adquisición de datos
 • CE9 Coñecer, identificar e saber usar circuitos e protocolos de comunicación de información en automoción
 • CE10 Coñecer, identificar e saber usar sistemas de adquisición de datos
 • CE11 Capacidade para configurar e programar sistemas de adquisición de datos
 • CE12 Coñecer, identificar e saber usar sistemas de control baseados en microcontroladores
 • CE13 Capacidade para programar sistemas de control baseados en microcontroladores

 

Condicións de acceso

DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA:

 1. Certificado de Titulación Académica

 

Criterios de selección

CRITERIOS DE ADMISIÓN e PONDERACIÓN (%):

 1. Grao ou Máster Enxeñeiro Mecánico: 100%
 2. Enxeñeiro Industrial: 95%
 3. Grao que habilita o acceso ao Máster Enxeñeiro Industrial: 90%
 4. Outras titulacións que a Comisión Académica considere adecuadas: 80%

 

Materias

id nome caracter créditos
200073 Dispositivos electrónicos y electrónica analógica Obligatoria 3.7
200075 Electrónica de potencia en automoción Obligatoria 2.3
200076 Electrónica digital y microcontroladores Obligatoria 3.0
200077 Sensores Obligatoria 3.0
200078 Electrónica para la adquisición de datos Obligatoria 3.0
200079 Comunicación de información en automoción Obligatoria 3.0
200080 Sistemas de adquisición de datos Obligatoria 3.0
200081 Microcontroladores – Programación Obligatoria 3.0
200082 Proyecto de sistema electrónico de adquisición de datos Obligatoria 3.0
200083 Proyecto de sistema electrónico de control basado en microcontrolador Obligatoria 3.0

 

Titulación

Especialista en Electrónica para Compoñentes de Automoción