Curso avanzado de CATIA V5

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería industrial, enxeñería mecánica, enxeñería automática, enxeñería da organización industrial e enxeñería da navegaciónCódigo: TCS:1044/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Tecnoloxía

Inicio e fin

17/07/2023 – 31/07/2023

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

7.0 ECTS

Estado

Finalizado

18 prazas

 

Descrición

 

Director/a:

Alejandro Pereira Dominguez, David López Adrio

Entidade organizadora:

Escola Aberta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
01/03/2023 – 07/07/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
01/03/2023 – 07/07/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

60 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Escola de Enxeñería Industrial

 

Horario

Luns a venres de 09:00 a 15:00 horas

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
240 € 216 € 204 €

Observacións aos prezos

Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 204€ (subir documentación á aplicación no prazo de matrícula)
Instruccións para subir documentación: https://bit.ly/3MDRTb4

 

Obxectivos

O alumno perfeccionará o seu manexo no programa de deseño asistido por computadora CATIAV5, e podrá levar a cabo deseños con sólidos, superficies e chapa plegada utilizando as metodoloxías da industria automotriz e aeronáutica.

 

Destinatarios

Titulados/as e alumnos/as das enxeñarías e profesionais relacionados coa área de Fabricación sempre e cando cumplan as condicións de acceso.

 

Condicións de acceso

Sen requisitos de acceso.

 

Criterios de selección

A asignación de prazas realizarase por rigorosa orde de solicitude

 

Materias

id nome caracter créditos
200166 Curso Avanzado de CATIA V5 Obligatoria 7.0

 

Avaliación

Avaliación continua e proxecto final.

 

Titulación

Diplona de curso de formación universitaria en curso avanzado CATIA V5