Ciberoperaciones Defensivas. Operador de Centro de Operaciones de Ciberdefensa. Nivel básico.

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería eléctrica, enxeñería electrónica e enxeñería da telecomunicaciónCódigo: TCS:1069/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Transversal

Inicio e fin

19/06/2023 – 11/10/2023

Modalidade

Presencial / virtual

Créditos ECTS

15.0 ECTS

Estado

Finalizado

15 prazas

 

Descrición

Este curso desenvolve as competencias básicas para un perfil técnico de operador de resposta a ciberincidencias. Trátase dunha formación que combina sesións síncronas virtuais con prácticas que o alumno/para pode realizar de forma asíncrona. O curso ten unha orientación eminentemente práctica e proporciona tutorización personaliza ao estudante. Este título desenvólvese ao amparo dun convenio de colaboración entre a Universidade de Vigo e o Instituto Nacional de Ciberseguridade de España para a promoción de cátedras de ciberseguridade en España e está financiado polo PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA- NEXT GENERATION EU

 

Director/a:

José Carlos López Ardao

Teléfono contacto:

986 130 304

Email contacto:

jardao@det.uvigo.es

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

Colaboradores:

INCIBE – Instituto de Ciberseguridad de España

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
05/06/2023 – 19/06/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
05/06/2023 – 19/06/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

0 horas

Docencia non presencial

250 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Campus Remoto

 

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
900 € 810 € 765 €

Observacións aos prezos
Este título propio da Universidade de Vigo está subvencionado na súa totalidade (900 euros) pola Unión Europea – Fondos NextGenerationEU

 

Obxectivos

O obxectivo desta formación é proporcionar os coñecementos básicos iniciais para a monitorización das redes e sistemas, apoiar no desenvolvemento e desenvolvemento de sistemas de monitorización, así como en tarefas de xestión de eventos, incidentes ou ataques de ciberseguridade.

 

Destinatarios

Este curso está orientado ás persoas que forman parte as Forzas Armadas e aos reservistas de especial dispoñibilidade que requiran mellorar as súas capacidades dixitais no ámbito da ciberseguridade e que lles permita coñecer as tecnoloxías que teñen por obxectivo garantir a seguridade das instalacións, equipos, recursos, redes e servizos.

 

Saídas Profesionais

Este curso desenvolve as competencias básicas para un perfil técnico de operador de resposta a ciberincidencias.

 

Idioma

Castelán

 

Competencias Específicas

  • Elaborar informes sobre vulnerabilidades, incidentes e ataques a sistemas, redes e aplicacións
  • Elaborar documentación sobre sistemas e ferramentas de monitorización.
  • Planificar e despregar sistemas de monitorización de sistemas, redes e aplicacións IT, OT e IoT.
  • Usar os modelos de ameazas para describir as actividades dunha cadea de ataque a sistemas, redes e/o aplicaciónsSeleccionar as medidas máis adecuadas para protexer un sistema ou rede contra o ataque dunha ameaza.
  • Identificar as técnicas de enxeñería social empregadas nos ataques perpetrados por unha ciberamenaza.
  • Administrar, operar e manter ferramentas de monitorización e resposta a incidentes para a detección e protección en sistemas, redes e aplicacións.
  • Executar as tarefas asociadas a cada fase do ciclo de vida de resposta a incidentes.
  • Avaliar, responder e informar sobre os incidentes e ataques que poidan ocorrer nos sistemas, redes e aplicacións.
  • Describir a nivel básico as implicacións das vulnerabilidades de seguridadeEmpregar plataformas de intelixencia de ciberamenazas para consumir produtos de intelixencia que apoien as tarefas de monitorización, resposta a incidentes, detección e protección de sistemas, redes e aplicacións
  • Aplicar o ciclo de intelixencia ás tarefas de monitorización, resposta a incidentes, detección e protección de sistemas, redes e aplicacións

 

Condicións de acceso

Persoal das Forzas Armadas ou reservistas de especial dispoñibilidade

 

Criterios de selección

Coñecementos previos en redes e ciberseguridade

 

Materias

id nome caracter créditos
200318 Ciberoperaciones Defensivas. Operador de Centro de Operaciones de Ciberdefensa Obligatoria 15.0

 

Avaliación

Ao longo do curso iranse propoñendo diversas probas de avaliación consistentes en cuestionarios a realizar na plataforma con distintos tipos de preguntas. Cada cuestionario ten unha puntuación máxima de 10, e a nota media de todos os cuestionarios ten un peso do 50% sobre a Nota Final, debendo obter unha nota media mínima de 4 sobre 10 para superar o curso.

Adicionalmente, no curso propoñerase a realización dun pequeno proxecto cuxo peso na avaliación final é do 50%, debendo obter tamén unha nota mínima de 4 sobre 10 para superar o curso.

 

Titulación

Diploma de Curso de Formación Universitaria en Ciberoperaciones Defensivas. Operador de Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Nivel básico