Inteligencia Artificial con Deep Learning

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería informática e de sistemasCódigo: TCS:1113/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Transversal

Inicio e fin

16/02/2024 – 19/04/2024

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

4.0 ECTS

Estado

En curso

30 prazas

 

Descrición

 

Director/a:

Amador Rodríguez Diéguez

Teléfono contacto:

986 813 697

Email contacto:

amador@uvigo.es

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
06/11/2023 – 13/02/2024


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
06/11/2023 – 15/02/2024

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

32 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Escola de Enxeñería Industrial (sede campus) e PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN: Moovi

 

Horario

Todos os venres lectivos do 16/02/2024 ao 19/04/2024, de 16h a 20h (agás o 22 de marzo que non haberá clases por ser o patrón do centro)

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
240 € 216 € 204 €

 

Destinatarios

Estudantes ou profesionais interesados en entrar no mundo da intelixencia artificial e o Deep Learning, con coñecementos moi básicos de programación.

 

Saídas Profesionais

O asistente rematará o curso con capacidade para deseñar, implementar e aplicar técnicas de Deep Learning en calquera campo profesional.

 

Competencias Específicas

Selección de arquitecturas de redes neuronais en función do problema a resolver

Deseño de redes neuronaisImplementación de redes neuronais

Análise de rendemento de redes neuronais

 

Competencias Transversais

Análise de problemas e evaluación de soluciónsAnálise de informaciónProgramación informáticaHaga clic o pulse aquí para escribir

 

Condicións de acceso

Ter coñecementos moi básicos de programación en calquera linguaxe.

DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA:

1) Documento de identificación.

2) Copia do título universitario ou certificado de estudos previos.

Os participantes das accións formativas subvencionadas deberán ser cidadáns dun Estado membro da Unión Europea ou doutro Estado parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e de Suíza, así como os seus familiares recollidos no artigo 2 e 2 bis do Real Decreto 240/2007, do 16 de febreiro, ou ter autorización para permanecer ou residir en territorio español.

 

Criterios de selección

Conocimientos de programación.

 

Profesorado

Análise de problemas e evaluación de solucións

Análise de información

Programación informática

Haga clic o pulse aquí para escribir

 

Avaliación

Avaliación continua por parte do profesor.

 

Titulación

Diploma de curso de formación universitaria en Intelixencia Artificial con Deep Learning