Gobernanza, Dirección y Gestión Pública en España y Galicia

Diploma de curso avanzado de posgrado

Ámbito: Ciencias sociais, traballo social, relacións laborais e recursos humanos, socioloxía, ciencia política e relacións internacionaisCódigo: TCS:1114/1
Área de interese principal: Xurídico social | Área de interese secundaria: Xurídico social

Inicio e fin

13/11/2023 – 17/11/2023

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

3.0 ECTS

Estado

Finalizado

20 prazas

 

Descrición

O curso avanzado de posgrao “Gobernanza, Dirección e Xestión Pública en España e Galicia” está orientado a amosar o marco institucional intergubernamental e multinivel en España para alumnado das institucións públicas, privadas e sociais de Brasil.

 

Director/a:

Enrique José Varela Álvarez, Xosé María Mahou Lago

Teléfono contacto:

986 80 18 77

Email contacto:

decanatodxp@uvigo.gal

Entidade organizadora:

Facultade de Dirección e Xestión Pública

Colaboradores:

Escola de Artes, Ciências e Humanidades (Universidade de São Paulo, Brasil)

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
06/11/2023 – 09/11/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
07/11/2023 – 09/11/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

25 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Facultade de Dirección e Xestión Pública

 

Horario

Luns, martes, mércores, xoves e venres de 9 a 15h

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
270 € 243 € 229.5 €

 

Obxectivos

Os asistentes a este curso ao finalizalo:Serán quen de recoñecer o marco interinstitucional intergubernamental e multinivel español no contexto da Unión Europea.Adquirirán destrezas para identificar aos actores públicos máis relevantes do Estado das Autonomías.Terán nocións básicas sobre as institucións, actores e políticas públicas máis salientables desenvolvidas na Comunidade Autónoma de Galicia, en especial en torno a principais políticas do Estado de Benestar: e-saúde e a e-educación no eido das Universidades públicas presenciais.

 

Destinatarios

Alumnado do posgrao “Especialização em Administração Pública e Gestão Governamental – USP” inscrito na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (Brasil).

Estudantes do Programa de Doutoramento en Creatividade e Innovación Social e Sostible (liña de investigación: Gobernanza e innovación).

Estudantes e persoas egresadas do Grao en Dirección e Xestión Pública e Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional.

 

Saídas Profesionais

O alumnado será quen de aplicar ao seu ámbito institucional aqueles elementos máis próximos do marco interinstitucional, intergubernamental e multinivel no Estado das Autonomías español no contexto da Unión Europea.

 

Competencias Específicas

Capacidade para identificar institucións de goberno e administración nun contexto intergubernamental e multinivel.

Capacidade para identificar actores e políticas públicas no Estado Autonómico español.

Capacidade para traballar políticas públicas concretas na Comunidade Autónoma de Galicia

 

Competencias Transversais

Capacidade para a resolución de problemas.

Aplicación da metodoloxía da gobernanza pública e a cooperación institucional.

Ser quen de analizar e sintetizar fenómenos institucionais.

 

Condicións de acceso

Estudante do posgrao “Especialização em Administração. Pública e Gestão Governamental – USP” inscrito na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo ou estudante do Programa de Doutoramento en Creatividade e Innovación Social e Sostible (liña de investigación: Gobernanza e innovación).

 

Criterios de selección

1) Estudante de posgrao “Especialização em Administração. Pública e Gestão Governamental – USP” inscrito na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo ou estudante do Programa de Doutoramento en Creatividade e Innovación Social e Sostible (liña de investigación: Gobernanza e innovación).

2) Estudantes e persoas egresadas do Grao en Dirección e Xestión Pública e Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional.

 

Metodoloxía

Tema 1: Gobernanza pública e cooperación institucional no século XXI: e-learning
Tema 2: Políticas públicas nos Estados de benestar: e-saúde
Tema 3: Unión Europea como marco dos sistemas políticos na España das Autonomías
Tema 4: Dirección pública e xestión de recursos humanos en España e Galicia
Tema 5: Sistema político galego e a organización territorial local en Galicia

 

Materias

id nome caracter créditos
200368 Gobernanza, Dirección y Gestión Pública en España y Galicia Obligatoria 3.0

 

Profesorado

ENRIQUE JOSÉ VARELA ÁLVAREZ

XOSÉ MARÍA MAHOU LAGO

ÓSCAR BRIONES GAMARRA

CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ

FERNANDO MARTÍNEZ ARRIBAS

 

Avaliación

O alumnado poderá realizar ao longo das sesións tres tipos de probas: resolución de problemas, estudos de caso e debates. A dinámica e resultados destas probas apareceran reflectidos nun informe final. Para a avaliación, será obrigatoria a asistencia a un mínimo do 75% das horas