Dimensionamento de aparamenta de alta tensión en subestacións eléctricas

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería eléctrica, enxeñería electrónica e enxeñería da telecomunicaciónCódigo: TCS:1126/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Tecnoloxía

Inicio e fin

16/04/2024 – 28/06/2024

Modalidade

Presencial / virtual

Créditos ECTS

6.0 ECTS

Estado

Matrícula

30 prazas

 

Descrición

Este curso ten como obxectivo proporcionar ao alumnado coñecementos relacionados co dimensionamento da aparamenta de alta tensión en subestacións eléctricas. Deste xeito, poderán coñecer, calcular, así como a súa aplicación, normativas e casos reais.

Para o desenvolvemento do curso cóntase con docentes da Universidade de Vigo e expertos de empresas do sector eléctrico cuxa experiencia permitirá dirixir o coñecemento ás áreas de necesidade actuais das empresas

 

Director/a:

Camilo José Carrillo González

Teléfono contacto:

986 130 304

Email contacto:

carrillo@uvigo.es

Entidade organizadora:

Centro de Posgrado y Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
16/03/2024 – 09/04/2024


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula aberta
01/04/2024 – 12/04/2024

Inscrición / Matrícula

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

36 horas

Docencia non presencial

24 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición

Escola de Enxeñería Industrial – Campus de Vigo

A docencia ONLINE farase a través da plataforma MOOVI da Universidade de Vigo. Nel porase a disposición dos alumnos a documentación necesaria para seguir o curso.

 

Horario

Clases presenciais: venres, 16:00 a 20:00
Clases mixta/online: martes, 18:00 a 21:00

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
350 € 315 € 297.5 €

Observacións aos prezos

Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 297 €

Para acreditar as bonificacións é preciso subir documentación á aplicación no prazo de matrícula. As instruccións para subir documentación poden consultarse en: instrucións

 

Obxectivos

Coñecemento da estrutura das subestacións, aparamenta, cálculos orientados a xustificar o dimensionamento da mesma.

Coñecemento da aparamenta, entrando na sua definición, normativa aplicable, ubicación, características técnicas, dimensionamento y estudio de casos reais.

 

Destinatarios

Técnicos con experiencia en instalacións eléctricas de alta tensión. Graduados en Enxeñaría Eléctrica (graduados e estudantes de último curso) Máster Universitario en Enxeñaría Industrial – Orientación Enxeñería Eléctrica (graduados e estudantes de último curso)

 

Saídas Profesionais

Empresas de enxeñería, tanto para o deseño de instalacións, como para a dirección e execución de obras, incluíndo tamén a explotación e mantemento de subestacións.

 

Idioma

Castelán

 

Competencias Específicas

 • Coñecemento da estrutura e dos elementos das subestacións eléctricas
 • Coñecemento da normativa aplicable
 • Capacidade para dimensionar aparamenta alta tensión
 • Coñecer e comprender problemáticas existentes mediante de caso reais

 

Competencias Transversais

 • Pensamento analítico
 • Resolve problemas complexos

 

Condicións de acceso

 1. Graduados en Enxeñería Eléctrica
 2. Máster en Enxeñería Industrial – Orientación en Enxeñería Eléctrica
 3. Persoal técnico con experiencia en instalacións de alta tensión
 4. Poderanse admitir estudantes das titulación anteriores con o TFM ou TFG pendente

 

Criterios de selección

 1. Formación Académica 
 2. Experiencia afín a la temática do curso

 

Metodoloxía

01.- Introdución (15h)

 • Subestacións e aparamenta
 • Tipos de subestacións
 • Cálculo de cortocircuito
 • Componentes simétricas (reactancia de posta a terra)
 • Transformadores de potencia (índice horário)
 • Sobretensións transitórias

02.- Interruptores (8h)

 • Definición, normativa aplicable, ubicación, características técnicas, dimensionamento
 • Estudio de casos reais.

03.- Transformadores de medida e protección, de tensión e de corrente. (6h)

04.- Autoválvulas (2h)

05.- Transformadores de potencia (8h)C06.- Divisores de tensión (1h)

07.- Seccionadores. (4h)

08.- Celdas de MV. (8h)

09.- Reactancia de pat (4h)

10.- Conocimientos sobre las obligaciones legales para equipos e aparatos de alta tensión.

 • Instruccións técnicas de aplicación (ITC RAT 03, 07, 14, 15 a 18) (4h)
O curso contará coa colaboración de SIEMENS (Interruptores), ME (Transformadores de potencia) e ORMAZABAL (Celdas de MV).

 

Profesorado

 • Camilo José Carrillo González
 • Eloy Díaz Dorado
 • Blanca Nieves Miranda Blanco
 • Rubén Villar García
 • Bruno Rodríguez Claver
 • Unai Lezeta Bélmez
 • Martín Reinoso

 

Avaliación

Probas de respuesta corta (parte docencia online) 100%
A asistencia mínima para superar o curso é do 70% da docencia presencial