O persoal da UVigo poderá aprender a xestionar conflitos na contorna laboral

Xestionar e organizar equipos de traballo require de certos coñecementos e habilidades que, en moitos casos, as persoas que ocupan os postos de coordinación non teñen. Para paliar esta necesidade de formación, a Universidade de Vigo pon en marcha un curso complementario, eminentemente práctico, que ten como finalidade que as persoas traballadoras desenvolvan capacidades relacionadas coa convivencia a xestión de conflitos que sexan aplicables dunha forma directa e inmediata aos seus postos.

O obxectivo é promover a convivencia dentro da institución, fomentar a visión construtiva da controversia e os conflitos na institución e incentivar o emprego de dunha linguaxe amigable, tanto verbal como non verbal. Trátase tamén de desenvolver competencias para desactivar a escalada do conflito e de promover a mediación. A través deste tipo formación búscase que as persoas asistentes adquiran competencias que lles permitan recoñecer os tipos de conflito así como as súas propias capacidades para desactivar a escalada do conflito destrutivo. Isto tamén lles permitirá saber cando cómpre solicitar a intervención dunha persoa mediadora.

Ler a noticia completa no DUVI