Un curso axudará o profesorado a coñecer as claves da propiedade intelectual na Universidade

Para o persoal docente e investigador, que xera, publica e divulga moitos dos resultados do seu traballo, é de especial relevancia coñecer os problemas, os retos e tamén as solucións sobre a propiedade intelectual que afectan ao seu día a día. Para resolver as dúbidas que nesta materia se poidan formular os membros do profesorado, a Universidade de Vigo pon en marcha un curso formativo que se desenvolverá a finais deste mes.

Esta iniciativa insírese no Programa de Formación Permanente do PDI da Universidade de Vigo para o ano 2021 e forma parte das liñas de accións do selo HR. Este selo distingue as universidades que xeran e apoian a existencia dunha contorna estimulante e favorable ao traballo de investigación. Neste caso concreto, trátase dunha aposta para que o persoal investigador cumpra coa lexislación de propiedade intelectual, respectando os dereitos de terceiros e que se protexan os activos de propiedade intelectual xerados nos centros universitarios.

Ler a noticia completa no DUVI