Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo (ETIV)

Especialista

Ámbito: Filoloxía, estudos clásicos, tradución e lingüísticaCódigo: TCS:1020/1
Área de interese principal: Arte e humanidades | Área de interese secundaria: Arte e humanidades

Inicio e fin

20/10/2022 – 28/04/2023

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

30.0 ECTS

Estado

Finalizado

20 prazas

 

Descrición

Trátase do primeiro título propio de Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo emitido por unha universidade española. No devandito título tanto se ofrece a formación máis exhaustiva no ámbito da localización tradicional como se profunda en ámbitos específicos actuais tales como a interpretación especializada. Todo iso, impartido por profesionais de recoñecido prestixio nacional e internacional para que o alumnado posúa unha visión real, completa e próxima da práctica profesional.

Para consultar a nova edición consulta a portada

 

Director/a:

Oscar Ferreiro Vazquez

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
13/06/2022 – 10/10/2022


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
01/08/2022 – 10/10/2022

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

200 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición

 

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
1400 € 1260 € 1190 €

Observacións aos prezos
Prezo xeral: 1400 ?
Alumni UVigo: 1260 ?
Comunidade Universitaria UVigo: 1190 ?
Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade:1190 ? (enviar no prazo de matrícula documentación acreditativa a prezospublicos@uvigo.gal)
Estudantado do Máster en Traducción para a Comunicación Internacional (UVigo): 840 ?

 

Destinatarios

Nos requirimentos de acceso ao título de especialista debe figurar que os/as solicitantes deben
cumprir algúns dos seguintes requisitos:
?Estar en posesión dun título universitario dentro do EEES que outorgue o acceso a ensinos oficiais
de posgrao.
? Estar en posesión dun título estranxeiro, alleo ao EEES, homologado a un título universitario oficial
do EEES.
? Estar en posesión dun título estranxeiro, alleo ao EEES, non homologado, pero que acredite un
nivel equivalente a un título universitario de grao dentro do EEES e que faculte, no país de
expedición do título, para o acceso aos ensinos de posgrao. Para iso, cómpre un informe favorable
do servizo da Universidade de Vigo responsable da formación permanente e a autorización da
dirección académica, todo iso en función do programa de estudos do título estranxeiro e da
documentación académica achegada pola persoa solicitante. O devandito informe e a autorización
non terán, en todo caso, efecto sobre posibles homologacións das titulacións presentadas polas
persoas candidatas.
? Cumprir os requisitos de acceso ao título de especialista.
? Ter superados un mínimo de 120 ECTS nunha titulación universitaria oficial dentro do EEES.
? Ser profesionais de recoñecida e de acreditada experiencia laboral, sempre que a citada
experiencia estea relacionada coas competencias inherentes ao título e cumpran os requisitos de
acceso á universidade segundo a normativa vixente.
REQUERIMENTOS

 

Saídas Profesionais

O alumnado será quen de localizar un videoxogo en calquera rama de especialización (tradución, revisión, tradución para a prensa, interpretación, etc.) así como traballar en equipo.

 

Materias

id nome caracter créditos
200049 Teoría de la localización Obligatoria 5.0
200050 Práctica de la localización Obligatoria 12.0
200051 Actividades transversales de la localización Obligatoria 8.0