Proteccións eléctricas en subestacións

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Enxeñería eléctrica, enxeñería electrónica e enxeñería da telecomunicaciónCódigo: TCS:1066/1
Área de interese principal: Tecnoloxía | Área de interese secundaria: Tecnoloxía

Inicio e fin

18/09/2023 – 27/10/2023

Modalidade

Virtual

Créditos ECTS

6.0 ECTS

Estado

Finalizado

25 prazas

 

Descrición

Este curso ten como obxectivo proporcionar ao alumnado coñecementos relacionados coa funcionalidades e coas proteccións eléctricas en subestacións eléctricas. Deste xeito, poderán coñecer o tipo de proteccións, así como a súa aplicación, axuste e proba.

Para o desenvolvemento do curso hai profesores da Universidade de Vigo e de empresas do sector eléctrico cuxa experiencia permitirá dirixir o coñecemento ás áreas de necesidade actuais das empresas.

 

Director/a:

Camilo Jose Carrillo Gonzalez

Email contacto:

carrillo@uvigo.es

Entidade organizadora:

Escuela de Enxeñaría Industrial

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
01/07/2023 – 14/09/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
04/09/2023 – 15/09/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

20 horas

Docencia non presencial

36 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Escola de Enxeñería Industrial (sede cidade) e PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN: Moovi

 

Horario

Clases presencias: venres, 16:00 a 20:00 e o martes 24 de outubro. 

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
350 € 315 € 297.5 €

Observacións aos prezos

Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 297.5 € (subir documentación á aplicación no prazo de matrícula)

Instruccións para subir documentación: https://bit.ly/3MDRTb4

 

Obxectivos

 • Coñecemento da estrutura das subestacións: elementos operativos e proteccións.
 • Coñecemento dos tipos de avarías que se poden producir neste tipo de instalacións así como das súas consecuencias eléctricas.
 • Coñecemento das proteccións de aplicación en subestacións, tipoloxía e cálculo dos seus axustes.
 • Capacidade para comprender as probas dos sistemas de protección: equipamento e metodoloxía necesarios.
 • Coñecer o contexto laboral de aplicación dos contidos do curso.

 

Destinatarios

 • Técnicos con experiencia en instalacións eléctricas de alta tensión
 • Licenciados en Enxeñaría Eléctrica (graduados e estudantes de último curso)
 • Máster Universitario en Enxeñaría Industrial – Orientación Enxeñería Eléctrica (graduados e estudantes de último curso)

 

Saídas Profesionais

Empresas de enxeñería, tanto para o deseño de instalacións, como para a dirección e execución de obras, incluíndo tamén a explotación e mantemento de subestacións.

 

Competencias Específicas

 • CE1 Coñecemento da estrutura e dos elementos das subestacións eléctricas
 • CE2 Coñecemento das proteccións a aplicar nas subestacións eléctricas
 • CE3 Capacidade para calcular a configuración das proteccións eléctricas
 • CE4 Coñecer e comprender as probas que se deben realizar sobre as proteccións eléctricas

 

Competencias Transversais

 • CT1 Pensamento analítico
 • CT2 Resolve problemas complexos

 

Condicións de acceso

 1. Graduados en Enxeñería Eléctrica
 2. Máster en Enxeñería Industrial – Orientación en Enxeñería Eléctrica
 3. Persoal técnico con experiencia en instalacións de alta tensión
 4. Poderanse admitir estudantes das titulación anteriores con o TFM ou TFG pendente

DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA:

 1. Documento de identificación
 2. Copia do título universitario ou certificado de estudos previos
 3. Currículo vitae (indicando a experiencia afín á temática do curso)

 

Criterios de selección

 1. Formación Académica: 50%
 2. Experiencia afín a la temática al curso: 50%

 

Materias

id nome caracter créditos
200308 Protecciones eléctricas en subestaciones Obligatoria 5.6

 

Profesorado

 • Eloy Díaz Dorado 
 • Camilo José Carrillo González 
 • Blanca Nieves Miranda Blanco 
 • Bruno Rodríguez Claver 
 • Rubén Villar García 
 • Victor Lozano 
 • Ana García García 
 • Alejandro Sanchez Souto 

 

Avaliación

Probas de respuesta corta (parte DOCENCIA EN LIÑA) 50%

Supostos prácticos (parte DOCENCIA PRESENCIAL, prácticas) 50%

 

Titulación

Diploma de curso de formación universitaria en Proteccións eléctricas en subestacións