O IVE na fiscalidade empresarial. Edición 2023

Diploma de curso de formación universitaria

Ámbito: Ciencias económicas, administración e dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidade e turismoCódigo: TCS:1071/1
Área de interese principal: Xurídico Social | Área de interese secundaria: Xurídico Social

Inicio e fin

20/06/2023 – 29/06/2023

Modalidade

Presencial

Créditos ECTS

1.5 ECTS

Estado

Finalizado

60 prazas

 

Descrición

Curso de formación relativo ao Imposto sobre o Valor Engadido: estudo da normativa tributaria que desarrolla a súa aplicación cun enfoque de análise de casos prácticos.

 

Director/a:

José C. Álvarez Villamarín e Xosé M. González Martínez

Teléfono contacto:

986 812 517, 986 812 490, 986 813 921

Email contacto:

xalvarez@uvigo.es, xmgonzalez@uvigo.es

Entidade organizadora:

Departamento de economía aplicada

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
01/06/2023 – 19/06/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
01/06/2023 – 19/06/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

15 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Facultade de CC. Económicas e Empresariais

 

Horario

De 16:00 a 18:30 (martes, mércores e xoves)

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
90 € 81 € 76.5 €

Observacións aos prezos

Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 76,50 €

Este curso, é de matrícula directa, buscar o curso directamente no apartado de “Matrícula”, sen pasar polo proceso de preinscrición. 
Subir documentación á aplicación no prazo de matrícula (instrucións)

 

Obxectivos

O curso é de interese formativo cunha orientación profesionalizante.
As materias de Fiscalidade Aplicada nos plans de estudo non permiten un análise extenso da casuística práctica deste imposto (IVE) na realidade cotiá das empresas.

 

Destinatarios

  • Alumnado da Universidade de Vigo dos Graos en Administración e Dirección de Empresas, Economía, Comercio, Simultaneidade ADE-Dereito, Dereito e Relacións Laborais e Recursos Humanos
  • Titulad@s Universitarios de Diplomatura, Licenciatura ou Grao en Administración e Dirección de Empresas, Economía, Dereito e Relacións Laborais e Recursos Humanos
  • Outr@s membr@s da Comunidade Universitaria da UVigo (alumn@s, PAS ou PDI)
  • Profesionais relacionados coa xestión da empresa

 

Idioma

Galego 25%, Castelán 75%

 

Competencias Específicas

Analizar e interpretala normativa tributaria que afecta ás operacións das actividades económicas. Aplica-la normativa do IVE a estudos de caso e identificalas súas consecuencias.

 

Criterios de selección

En caso dunha preinscripción moi numerosa, a orde de prioridade para o acceso ó Curso será:

  1. Alumn@s actuais ou xa egresad@s de Titulacións de Empresa, Economía ou Ciencias Xurídicas da Universidade de Vigo. Na orde de selección priorizaránse aqueles/as alumn@s con coñecementos previos de fiscalidade, comezando pol@s matriculad@s nos últimos cursos da titulación
  2. Orde de preinscrición

 

Metodoloxía

T.1. INTRODUCCIÓN Ó IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO: NATUREZA E ÁMBITO DE APLICACIÓN

T.2. OPERACIÓNS INTERIORES: FEITO IMPOÑIBLE, EXENCIÓNS, LUGAR DE REALIZACIÓN, SUXEITO PASIVO, DEVENGO:

T.3. TRÁFICO INTERNACIONAL: OPERACIÓNS INTRACOMUNITARIAS. IMPORTACIÓNS. EXPORTACIÓNS:

T.4. BASE IMPOÑIBLE E TIPOS IMPOSITIVOS

T.5. DEDUCCIÓNS E DEVOLUCIÓNS

T.6. REXÍMES ESPECIAIS: RÉXIME SIMPLIFICADO E RECARGO DE EQUIVALENCIA:

 

Titulación

Diploma de curso de formación universitaria O IVE na fiscalidade empresarial. Edición 2023