Experto en Interpretación simultánea de voz a texto (inglés-español)

Experto

Ámbito: Filoloxía, estudos clásicos, tradución e lingüísticaCódigo: TCS:1007/1
Área de interese principal: Arte e humanidades | Área de interese secundaria: Tecnoloxía

Inicio e fin

23/01/2023 – 19/05/2023

Modalidade

Asíncrona (en liña)

Créditos ECTS

20.0 ECTS

Estado

Finalizado

10 prazas

 

Descrición

A Interpretación Simultánea de Voz a Texto é unha técnica de traballo innovadora dacabalo entre o subtitulado e a interpretación simultánea tradicional (de voz a voz) que proporciona servizos de tradución accesibles para persoas con certos tipos de limitación sensorial. Ata o de agora levouse a cabo principalmente de modo intralingüístico (por exemplo, español-español), o que facilita que espectadores xordos teñan acceso a programas de televisión ou actos públicos en directo mediante subtítulos. Para proporcionar acceso a programas ou eventos en directo noutro idioma, fai falta unha nova destreza e unha nova disciplina, a Interpretación Simultánea de Voz a Texto.

 

Director/a:

Pablo Romero Fresco, Luis Alonso Bacigalupe

Entidade organizadora:

Escuela Abierta de Formación Permanente

PERÍODO DE INSCRICIÓN
Inscrición pechada
28/11/2022 – 19/01/2023


PERÍODO DE MATRÍCULA
Matrícula pechada
01/12/2022 – 19/01/2023

Matrícula pechada

 

Modalidade

Docencia presencial/virtual

80 horas

Docencia non presencial

0 horas

Prácticas en empresa

0 horas

Lugar de impartición
Plataformas virtuais de teledocencia: Campus Virtual da UVigo, Zoom.

 

 

 

Prezos

Público en xeral Alumni UVigo Comunidade UVigo
900 € 810 € 765 €

Observacións aos prezos
Persoas en situación de desemprego ou con discapacidade: 765,00 €.
Subir documentación á aplicación no prazo de matrícula (instrucións)

 

Obxectivos

Formar ao alumnado nas técnicas de interpretación simultánea (inglés-español) a nivel especializado, co foco de atención posto no desenvolvemento das destrezas prácticas desta especialidade.
Proporcionar ao alumnado as ferramentas especializadas necesarias para o desenvolvemento profesional do especialista en refalado intralingüístico (español-español).
Proporcionar ao alumnado as ferramentas especializadas necesarias para o desenvolvemento profesional do especialista en Interpretación Simultánea de Voz a Texto (ISVT) (inglés-español).

 

Destinatarios

Persoas tituladas universitarias interesadas na tradución e interpretación de linguas en xeral, e en particular aquelas interesadas na tradución audiovisual e a provisión de servizos de accesibilidade para persoas con algún tipo de limitación auditiva.

 

Saídas Profesionais

Desenvolvemento das habilidades para a práctica da IS tradicional como introdución á ISVT.
Desenvolvemento das habilidades para a práctica do refalado intralingüístico, tanto para a súa práctica profesional como no seu papel de adestramento introdutorio á ISVT.
Coñecemento das características e posibilidades, así como dominio do manexo do software de recoñecemento de voz para a ISVT.
Dominio das ferramentas tecnolóxicas para a celebración de conferencias e reunións internacionais utilizadas no desempeño profesional dos intérpretes de voz a texto e refaladores.
Coñecemento dos principios e normas esenciais da produción audiovisual accesible.
Capacidade para facer traballos de interpretación simultánea de voz a texto (ISVT) a nivel profesional e para calquera tipo de material orixinal en formato oral, xa sexa produción audiovisual, conferencia internacional, clase, ou outros.

 

Competencias Específicas

Coñecer os principios básicos da accesibilidade.
Dominar os modos de aplicación práctica dos principios de accesibilidade nos medios de comunicación e outros ámbitos da comunicación humana.
Coñecer como funciona o recoñecemento do fala.
Dominar o uso de ferramentas de recoñecemento de fala.
Coñecer e dominar a técnica da Interpretación Simultánea, en particular aplicada aos medios de comunicación (TV, internet, outros medios).
Coñecer os principios teóricos do refalado intralingüístico.
Dominar a práctica do refalado intralingüístico.
Coñecer os principios teóricos da Interpretación Simultánea de Voz a Texto (ISVT).
Dominar a práctica da ISVT.
Ser capaz de avaliar a calidade dun traballo de ISVT usando ferramentas estándar.

 

Criterios de selección

A admisión realizarase por orde de preinscripción.

 

Materias

id nome caracter créditos
200011 T01 Interpretación simultánea Obligatoria 1.0
200012 T02 Rehablado intralingüístico Obligatoria 2.0
200013 T03 Interpretación simultánea de voz a texto ISVT Obligatoria 2.0
200085 P01 Interpretación simultánea (EN-ES) Obligatoria 5.0
200086 P02 Rehablado intralingüístico (ES-ES) Obligatoria 4.0
200087 P03 Interpretación simultánea de voz a texto ISVT (EN-ES) Obligatoria 6.0

 

Titulación

Experto en Interpretación Simultánea de Voz a Texto (inglés-español)